Date: Wednesday,November 25,2020
Views: 51

稻谷的米糠还有啥用途

   舒兰大米小编介绍米糠的用途:
    1、米糠的营养价值受稻米精加工程度的影响,精加工程度越高,则米糠中混入的胚乳就越多,其营养价值也就越高;
    2、粗纤维含量不高,但有效能值较高;
    3、米糠蛋白质含量高,为12.5%,比大米(粗蛋白为9.2%)高得多;
    4、氨基酸平衡情况较好,其中赖氨酸、色氨酸和苏氨酸含量高于玉米;
    5、维生素B族及维生素E含量高,是核黄素的良好来源,其含量为2.6ug/克,在糠麸饲料中仅次于麦麸,且含有肌醇;
    6、矿物质含量丰富,钙少(0.08%)磷多(1.6%),锌、铁、锰、钾、镁、硅含量较高;
    7、脂肪含量12%以上,其中主要是不饱和脂肪酸,易氧化酸败。
description
keywords